Købelovens mangelsregler gælder for varekøb.
Når du handler hos os som forbruger, har du reklamationsret i 24 måneder.
Hvis din reklamation er berettiget, betyder det at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage, eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra Fantasy Design, skal påberåbes i rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at fejlen er opdaget, vil reklamationen altid være rettiddig.

Ved eventuel reklamation kan varen enten afleveres på Fantasy Designs adresse, eller returneres via PostNord. Fantasy Design vil e-maile en PostNord returneringslabel, der kan printes ud og klæbes på pakken. Ved berettiget reklamation betaler Fantasy Design kundens rimelige fragtomkostninger.

Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage. Husk at få en kvittering for afsendelse, så du har dokumentation for dette.

Såfremt evt. kommunikation ikke helt har klarlagt problemet, bedes du vedlægge en detaljeret beskrivelse af problemet.